Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της FILA ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016, στα γραφεία της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων

Δείτε την πρόσκλησηPDF File 32

youtubeicon01
Κάντε κλικ πάνω στον κατάλογο και ξεφυλλίστε τον