Ρωτήστε μας

Das Color

Μαλακό, έτοιμο προς χρήση υλικό μοντελοποίησης. Πηλός πορτοκαλί 150gr.
387410_A_LowRes.jpg