Ρωτήστε μας

Das Color

Μαλακό, έτοιμο προς χρήση υλικό μοντελοποίησης. Πηλός μπλε ανοικτό 150gr.
387412_A_LowRes.jpg