ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:

Η Εταιρεία «FILA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία», διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εταιρικής της ιστοσελίδας www.fila-giotto.gr και facebook page https://www.facebook.com/filahellas/ με τίτλο «100 Χρόνια FILA - 100 Συλλεκτικά Δώρα» (εφεξής «Διαγωνισμός»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής:

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού καθώς και των όρων χρήσης της ιστοσελίδας www.fila-giotto.gr, που χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.

2.2. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων της Εταιρείας καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

2.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού:

3.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 1/8/2020 (και ώρα Ελλάδος 00.00.01, «Έναρξη διαγωνισμού») μέχρι και την 31/10/2020 (και ώρα Ελλάδος 12:00:00 το μεσημέρι, «Λήξη Διαγωνισμού»). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

3.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.fila-giotto.gr.

4. Τρόπος Συμμετοχής:

4.1.Κάθε ενδιαφερόμενος, για να αποκτήσει τη δυνατότητα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αγορά ενός ή περισσότερων προϊόντων GIOTTO οποιασδήποτε αξίας από οποιοδήποτε κατάστημα της επιλογής του, από 1/8/2020 έως 31/10/2020.

4.2.Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό πέραν της μίας φοράς, εφόσον έχει αγοράσει περισσότερα από ένα (1) προϊόντα GIOTTO της επιλογής του. Περισσότερες συμμετοχές με τα ίδια ακριβώς στοιχεία: κωδικό προϊόντος, αριθμός απόδειξης, ημερομηνία αγοράς, επωνυμία θα μετρήσουν ως μια συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ακολούθως, θα πρέπει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.fila-giotto.gr, να μπει στη σελίδα του διαγωνισμού www.fila-giotto.gr/el/100yearscontest, να συμπληρώσει τη φόρμα του διαγωνισμού, και να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

  1. Συμπλήρωση Ονοματεπωνύμου
  2. Συμπλήρωση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  3. Συμπλήρωση τηλεφώνου επικοινωνίας
  4. Συμπλήρωση κωδικού του προϊόντος GIOTTO που αγοράσατε, ο οποίο συνήθως βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευασίας πλησίον του barcode.
  5. Συμπλήρωση της επωνυμίας του καταστήματος από όπου έγινε η αγορά, όπως αναγράφεται πάνω στην απόδειξη
  6. ΑΦΜ καταστήματος
  7. Συμπλήρωση του αριθμού της απόδειξης
  8. Συμπλήρωση ημερομηνίας αγοράς

4.3. Με την ολοκλήρωση σωρευτικά των ανωτέρω διαδικασιών και πατώντας υποβολή συμμετοχής ολοκληρώνεται και η διαδικασία υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

4.4. Αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων και του κωδικού επιτυχώς, ο συμμετέχων θα ενημερώνεται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχώρησε, πως η καταχώριση του πραγματοποιήθηκε επιτυχώς.

4.5. Για λόγους διασφάλισης των αποτελεσμάτων, παρακαλούμε όπως κρατήσετε στην κατοχή σας της απόδειξη αγοράς. Ενδέχεται να ζητηθεί από τη διοργανώτρια εταιρεία για ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων σας στην αίτηση συμμετοχής.

5. Δώρα:

Τα δώρα που κληρώνονται στον Διαγωνισμό ορίζονται στους παρόντες όρους. Πρόκειται για εκατό (100) νικητές που θα κερδίσουν:

1ο-2ο Δώρο: Συλλεκτική ξύλινη κασετίνα GIOTTO CENTO Limited Edition Premium Anniversary Wooden Box 100 τεμαχίων. Περιλαμβάνει 96 ξυλομπογιές GIOTTO 100 χρόνων (μύτη 3,8 mm, PEFCcertified), 4 μολύβια 100 χρόνων σε 4 βαθμίδες (μύτη 3,8 mm, PEF Ccertified).
(Κωδ.249200 - Λιανικής αξίας: 200€) 

3ο έως και 16ο Δώρο: Κασετίνα με 40 μαρκαδόρους GIOTTO Turbo Color & 50 Ξυλομπογιές GIOTTO Stilnovo (μύτη 3,3 mm).
(Κωδ.25750000 - Λιανικής αξίας: 35€)

17ο έως και 50ο Δώρο: Κασετίνα με 50 Ξυλομπογιές GIOTTO Stilnovo(μύτη 3,3 mm).
(Κωδ.25730000 - Λιανικής αξίας: 17€)

51ο έως και 100ο Δώρο: Συλλεκτική μεταλλική κασετίνα FILA CENTO Anniversary Tin Box Special edition με 12 υψηλής ποιότητας ξυλομπογιές. Περιλαμβάνει 10 ξυλομπογιές GIOTTO 100 χρόνων (μύτη 3,8 mm, PEF Ccertified), 2 μολύβια 100 χρόνων (μύτη 3,8 mm, PEFCcertified).
(Κωδ.249000 - Λιανικής αξίας: 8€)

6. Διαδικασία Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:

6.1. Τα δηλωθέντα στοιχεία κάθε Συμμετέχοντα θα καταχωρηθούν σε ειδική βάση δεδομένων και η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με κλήρωση με τη χρήση ασφαλούς λογισμικού κλήρωσης, επιλογής της Εταιρείας (random.org), για την αυτοματοποιημένη, τυχαία επιλογή των νικητών.    

6.2. Μεταξύ των Συμμετεχόντων θα διεξαχθεί κλήρωση (εφεξής «η Κλήρωση») την 9η Νοεμβρίου 2020, και ώρα 11:00 πρωινή, κατά την οποία θα κληρωθούν τα δώρα κατά τακτική αριθμητική σειρά (πρώτο το 1ο και τελευταίο το 100ο). Εκτός από τους νικητές θα κληρωθούν ακολούθως διαδοχικά και κατά σειρά προτεραιότητας και δύο επιλαχόντες για κάθε κατηγορία δώρου, οι οποίοι θα κληθούν αντίστοιχα να παραλάβουν το δώρο σε περίπτωση που ο νικητής δεν ενημερώσει εγκαίρως την Εταιρεία για την παραλαβή μέχρι και τη μεσημβρία της 30ης Νοεμβρίου 2020. 

6.3. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μετά την κλήρωση στην ιστοσελίδα σελίδα www.fila-giotto.gr την 9η Νοεμβρίου 2020.

6.4. Κάθε δώρο του Διαγωνισμού είναι μοναδικό και θα είναι αυτό που περιγράφεται παραπάνω και το οποίο θα απεικονίζεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στα σχετικά του Διαγωνισμού, δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήμα, ουδέ να ανταλλαγεί ή αντικατασταθεί (εν όλο ή εν μέρει) από άλλα προϊόντα της Εταιρείας. Μετά την παραλαβή του δώρου, ή την άρνηση παραλαβής του για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση θα βαρύνει την Εταιρεία.

6.5. Αν για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και ώρα της Κλήρωσης με σχετική της ανακοίνωση στον ιστότοπο www.fila-giotto.gr ή/και στην επίσημη σελίδα στο Facebook ( https://www.facebook.com/filahellas ) προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα της εκάστοτε Κλήρωσης. Διευκρινίζεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής διεξαγωγής της Κλήρωσης, όλες οι στους Αναλυτικούς Όρους αναφερόμενες ημερομηνίες δύναται να μεταβάλλονται αντιστοίχως με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

6.6. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο www.fila-giotto.gr, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

6.7. Για λόγους διασφάλισης των αποτελεσμάτων, παρακαλούμε όπως κρατήσετε στην κατοχή σας της απόδειξη αγοράς. Ενδέχεται να ζητηθεί από τη διοργανώτρια εταιρεία για ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων σας στην αίτηση συμμετοχής.

7. Παράδοση Δώρου

7.1. Οι νικητές θα ενημερώνονται από την Εταιρεία στη διεύθυνση email ή τηλέφωνο που θα δηλώσουν.

7.2. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με το νικητή μέχρι της 30/11/2020, τότε θα ενημερώνονται ο πρώτος επιλαχών κ.ο.κ.

7.3. Η Εταιρεία κατά την επικοινωνία με τους νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη Δώρου. Το όνομα του τελικού νικητή, μετά την επιβεβαίωσή του, δύναται να ανακοινωθεί στην σελίδα της FILA Hellas στο Facebook (https://www.facebook.com/filahellas) ή/και στο website www.fila-giotto.gr.

7.4. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα πρέπει να παραλάβει το δώρο του κατόπιν επικοινωνίας με την Εταιρεία από το κατάστημα που έκανε την αγορά προϊόντος για την αρχική του συμμετοχή στην κλήρωση ή με άλλον τρόπο μετά από συνεννόηση με την Εταιρεία, με δική του επιμέλεια και έξοδα.

8. Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν την συγκατάθεσή τους στην Εταιρεία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρείχαν για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό με σκοπό τη διενέργεια της κλήρωσης, την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων της κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet). Ειδικότερα, η Εταιρεία δικαιούται να δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο το όνομα του τυχερού και να το χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες αυτών, φιλμς και βίντεο, καθώς και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση των δώρων, η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Διαγωνισμού, η Εταιρεία συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: α) όνομα, β) επώνυμο και γ) κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) για λόγους διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επικοινωνίας με τους νικητές.

Οι Συμμετέχοντες, δια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, παρέχουν την συγκατάθεσή τους στην Εταιρεία:

α) Να επεξεργάζεται τα δεδομένα τους για τη διενέργεια της κλήρωσης και την ανάδειξη του νικητή,

β) Εφόσον αναδειχθούν νικητές: 1) να δημοσιοποιηθεί το όνομα τους κατά την ανακοίνωση του νικητή - αποτελέσματος της κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet) (συμπεριλαμβανόμενων των social media) και ιδίως μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.fila-giotto.gr) ή/και της σελίδας (https://www.facebook.com/filahellas) και 2) να επικοινωνήσει η Εταρεία μαζί τους μέσω τηλεφώνου ή e-mail για να τους ενημερώσει σχετικά με την παραλαβή του Δώρου.

Συνάμα, οι νικητές με την παραλαβή του Δώρου, συμφωνούν στην χρήση και εκμετάλλευση της παρουσίας τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, καθώς και τη χρήση του ονόματός τους και φωτογραφιών τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την Εταιρεία, χωρίς άλλη απαίτηση ή την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες ή και βίντεο του νικητή μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/και του INTERNET (συμπεριλαμβανόμενων των social media) και ιδίως μέσω της επίσημης ιστοσελίδας Εταιρείας (www.fila-giotto.gr)ή/και της σελίδας (https://www.facebook.com/filahellas) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου.

Η Εταιρεία δεν θα δημοσιοποιήσει, ούτε θα διαβιβάσει σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας του νικητή και δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν νικητές.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέσα για την ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας και την παραλαβή του Δώρου από τον νικητή θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στη διεύθυνση της Εταιρείας για να ασκήσει τα δικαιώματά του πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης/ ανάκλησης της συγκατάθεσης του. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης/ ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, το οποίο μπορούν να ασκήσουν με αποστολή αίτησης στην FILA HELLAS (Εταιρεία “FILA HELLAS ΜΟΝ. Α.Ε.”, Θερμαϊκού 17, ΤΚ 57013, Θεσσαλονίκη), στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλέφωνο 2310 778 970.

Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, το Ν.3471/2006, το Ν. 4624/2019 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

9. Λοιποί Όροι

9.1.Οι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα παραμείνουν αναρτημένοι μέχρι και την 30/11/2020 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

9.2 Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό που χρησιμοποιείται από την Εταιρεία ή για το Διαγωνισμό, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να αναζητήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία της από τις παραπάνω ενέργειες.

9.3.H Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

9.4 H Εταιρεία δε φέρει ευθύνη αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικά ανωτέρας βίας (ενδεικτικά: φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους του παρόντος.

9.5 Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την Εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό.

9.6 Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των δώρων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης που καθορίζονται ως καθ’ ύλην αρμόδια. Η αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.

9.7.Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

9.8. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

youtubeicon01
Κάντε κλικ πάνω στον κατάλογο και ξεφυλλίστε τον